• Ủy viên Hội Đồng Khoa Học
  • Chuyên Ngành Giáo Dục Học
  • Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội.
  • Hiện đang là Chủ tịch Hội Tâm Lý Giáo Dục Hà Nội.