• Ủy viên Hội Đồng Khoa Học
  • Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân
  • Nguyên Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh sát – Bộ Công An