• Ủy viên Hội Đồng Khoa Học
  • Chuyên viên Cao Cấp
  • Phó Trưởng Phòng Tuyên Truyền – Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Ma Túy – Bộ Công An