• Ủy viên Hội Đồng Khoa Học
  • Nguyên Trưởng khoa Cảnh sát phòng chống ma tuý – Học viện Cảnh sát Nhân dân