Flip book element

Vali Giáo Cụ Giảng Dạy Phòng Chống Ma Tuý

Hộp giáo cụ phòng, chống ma tuý là tập hợp các mô hình mẫu vật của các loại ma tuý phổ biến, kèm theo đó là các công cụ sử dụng ma tuý.

Đọc tiếp

Bộ Tài Liệu Kỹ Năng Phòng Chống Ma Tuý Gồm 4 Cuốn

Viện PSD đã hướng đến 2 mục đích chính đó là: Trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh, phụ huynh và nhà trường; Đưa bộ tài liệu trở thành sách chuyên khảo, sách giáo khoa chuyên ngành trong các trường học.

Đọc tiếp

Đo Điện Não

Đây là phương pháp ghi sóng não để xác định những điểm tổn thương và đánh giá khả năng phục hồi của người sử dụng chất gây nghiện.

Đọc tiếp

Đánh Giá Phục Hồi Thể Chất Ngoại Trú/Nội Trú – Tiền Trị Liệu

Tiền trị liệu (Trước Khi Tiếp Nhận Trị Liệu Tâm Lý Chống Tái)

Đọc tiếp

Hỗ Trợ Phục Hồi Thể Chất

Học viên được đánh giá phục hồi ít nhất 4 lần/tháng (tuần 1 lần) bằng các test đánh giá tâm lý phù hợp với mỗi HV đã từng sử dụng các loại ma túy khác nhau.

Đọc tiếp

Dịch Vụ Xét Nghiệm Ma Tuý

Có 2 gói dịch vụ: Xét nghiệm bằng que 4 chân, đọc kết quả và tư vấn; Xét nghiệm bằng que 5 chân, đọc kết quả và tư vấn

Đọc tiếp

Dịch Vụ Tư Vấn Chống Tái Nghiện Ma Túy

Mục đích: Tư vấn, đánh giá , sàng lọc học viên.

Đọc tiếp

Sản Phẩm Hỗ Trợ Cai Nghiện

Hỗ trợ điều trị các triệu chứng hội chứng cai các chất ma túy.

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.